Wednesday, March 5, 2014

பாக்ய ஸூக்தம்

பாக்ய ஸூக்தம்

பாக்ய ஸூக்தம்
(தைத்ரீய ப்ரஹ்மாணம், இரண்டாம் அஷ்டகம்)
ஓம் ப்ராதரக்நிம் ப்ராதரிந்த்ர ஹவாமஹே ப்ரதர்மித்ரா வருணா
ப்ராதரஸ்விநா ப்ராதர்பகம் பூஷணம் ப்ரஹ்மணஸ்பதிம்
ப்ராதஸ்-ஸோம-முத-ருத்ர ஹுவேம
ப்ராதர்ஜிதம் பகமுக்ர ஹுவேம வயம் புத்ர-மதி தேர்யோ விதர்தா
ஆத்த்ரஸ்சித்யம் மன்யமானஸ்துரஸ்-சித்ராஜா சித்யம்பகம்
பக்ஷீத்யாஹ
பக ப்ரணேதர்-பக ஸத்யராதோ பகே மாம் தியத வததன்ன:
பக ப்ரணோ ஜனய கோபி-ரஸ்வைர்-பக ப்ரந்ருபிர்-ந்ருவந்தஸ்-ஸ்யாம
பக ஏவ பகவா அஸ்து தேவாஸ்-தேன வயம் பகவந்தஸ்-ஸ்யாம
தம் த்வா பக ஸர்வ இஜ்ஜோஹவீமி ஸனோ பக புர ஏதா பவேஹ
ஸமத்வரா யோஷஸோநமந்த ததிக்ராவேவ ஸுசயே பதாய
அர்வாசீனம் வஸுவிதம் பகன்னோ ரதமிவாஸ்வா வாஜின ஆவஹந்து
அஸ்வாவதீர்-கோமதீர்-ந உஷாஸோ வீரவதீஸ்ஸத-முச்சந்து பத்ரா:
க்ருதம் துஹானா விஸ்வத: ப்ரபீனா யூயம் பாத ஸ்வஸ்திபிஸ்-ஸதா ந:
யோ மாக்நே பகிந ஸந்த-மதாபாகம் சிகீருஷதி
அபாகமக்நே தம் குரு மாமக்நே பாகிநம் குரு
ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி:

No comments:

Post a Comment