Thursday, December 5, 2013

குரு ராகவேந்திரர் 108 போற்றிகள்

குரு ராகவேந்திரர் 108 போற்றிகள்

ஓம் சத்குரு ராகவேந்திரரே போற்றி

ஓம் காமதேனுவே போற்றி

ஓம் கற்பகவிருட்சமே போற்றி

ஓம் சத்குருவே போற்றி

ஓம் சாந்தரூபமே போற்றி

ஓம் ஞான பீடமே போற்றி

ஓம் கருணைக் கடலே போற்றி

ஓம் ஜீவ ஜோதியே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ பிருந்தாவனமே போற்றி

ஓம் துளசி வடிவமே போற்றி

ஓம் தேவ தூதனே போற்றி

ஓம் பிரகலாதனே போற்றி

ஓம் பக்தப் பிரயனே போற்றி

ஓம் திவ்ய ரூபமே போற்றி

ஓம் தர்ம தேவனே போற்றி

ஓம் அலங்காரப் பிரியனே போற்றி

ஓம் அன்பின் உருவமே போற்றி

ஓம் காவியத் தலைவனே போற்றி

ஓம் அருட் பெரும் தெய்வமே போற்றி

ஓம் தேவ கோஷ பிரியனே போற்றி

ஓம் துவைத முனிவரே போற்றி

ஓம் கலைவாணிச் செல்வரே போற்றி

ஓம் மந்திராலய பிரபுவே போற்றி

ஓம் குருராஜரே போற்றி

ஓம் சுசீந்திரரின் சிஷ்யரே போற்றி

ஓம் மத்யமவத பீடமே போற்றி

ஓம் தீனதயாளனே போற்றி

ஓம் கருணா மூர்த்தியே போற்றி

ஓம் ஜெகத் குருவே போற்றி

ஓம் கலியுகக் கடவுளே போற்றி

ஓம் நல்லோரைக் காப்பவனே போற்றி

ஓம் தீயோரை அழிப்பவனே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ அனுமந்தப் பிரியரே போற்றி

ஓம் திம்மண்ணரின் தவப்புதல்வரே போற்றி

ஓம் வைராக்கிய தீட்சிதரே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ ஹரிபக்தரே போற்றி

ஓம் தோஷங்களைத் தீர்ப்பவனே போற்றி

ஓம் பிரத்யட்ச தெய்வமே போற்றி

ஓம் அருட்பெரும் தெய்வமே போற்றி

ஓம் அறிவின் சுடரே போற்றி

ஓம் பண்டித மேதையே போற்றி

ஓம் தீய சக்தியை அழிப்பவனே போற்றி

ஓம் வெங்கட பட்டரே போற்றி

ஓம் வேதங்களை அறிந்தவரே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ பிராமணப் பிரியரே போற்றி

ஓம் அஞ்ஞானத்தை அழிப்பவரே போற்றி

ஒம் மெஞ்ஞானத்தை அளிப்பவரே போற்றி

ஓம் வியாதிகளைத் தீர்ப்பவரே போற்றி

ஓம் அமானுஷ சக்தியே போற்றி

ஓம் மோட்சத்தை அருள்பவரே போற்றி

ஓம் ஆனந்த நிலைய்மே போற்றி

ஓம் கஷாயத்தை அணிந்தவரே போற்றி

ஓம் தூய்மை நிதியே போற்றி

ஓம் வரங்களை அளிப்பவரே போற்றி

ஓம் கண்னனின் தாசனே போற்றி

ஓம் சத்ய ஜோதியே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ ஜகத்குருவே போற்றி

ஓம் பாவங்களை அழிப்பவனே போற்றி

ஓம் மனிதகுல மாணிக்கமே போற்றி

ஓம் தெய்வாம்சப் பிறவியே போற்றி

ஓம் திருப்பாற்கடல் சந்திரனே போற்றி

ஓம் மகிமை தெய்வமே போற்றி

ஓம் அணையர் தீபமே போற்றி

ஓம் அகந்தையை அழிப்பவனே போற்றி

ஓம் யக்ஞ நாராயணரை வென்றவரே போற்றி

ஓம் பரிமளத்தை இயற்றியவரே போற்றி

ஓம் திராவிட நாட்டு தெய்வமே போற்றி

ஓம் முக்காலத்தை உணர்ந்தவரே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ மஞ்சாலத்தின் மாமுனிவரே போற்றி

ஓம் கஷ்டங்களைத் தீர்ப்பவரே போற்றி

ஓம் சுகங்களை அளிப்பவரே போற்றி

ஓம் வியாச பகவானரே போற்றி

ஓம் சங்கு கர்ணரே போற்றி

ஓம் பரமாத்மாவே போற்றி

ஓம் குருதேவரே போற்றி

ஓம் நன்மைகளைத் தருபவரே போற்றி

ஓம் தயாநிதியே போற்றி

ஓம் அருட்தவசீலரே போற்றி

ஓம் ஞான மூர்த்தியே போற்றி

ஓம் விஷ்ணு பக்தரே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ புண்ணிய புருஷரே போற்றி

ஓம் அமுத கலசமே போற்றி

ஓம் அழகின் உருவமே போற்றி

ஓம் சந்தானத்தை அளிப்பவரே போற்றி

ஓம் சாஸ்திரங்கள் அறிந்தவரே போற்றி

ஓம் துளஸி மாலை அணிந்தவரே போற்றி

ஓம் ஜெபமாலை கொண்டவரே போற்றி

ஓம் மங்களம் தருபவரே போற்றி

ஓம் மன்மதனை ஜெயித்தவரே போற்றி

ஓம் காவல் தெய்வமே போற்றி

ஓம் நல் ஆயுளைத் தருபவரே போற்றி

ஓம் நல் ஐச்வர்யங்களை அளிப்பவரே போற்றி

ஓம் நல் அபயம் அளிப்பவரே போற்றி

ஓம் ஸ்ரீ உலகைக் காப்பவரே போற்றி

ஓம் காந்தக் கண்களே போற்றி

ஒம் யதிராஜரே போற்றி

ஓம் ஓம்கார ரூபமே போற்றி

ஓம் பிரம்ம ஞானியே போற்றி

ஒம் துங்கை நதியின் தூயவரே போற்றி

ஓம் இணையில்லா இறைவனே போற்றி

ஓம் விபீஷணரே போற்றி

ஓம் அனாத ரட்சகரே போற்றி

ஓம் சங்கீதப் பிரியரே போற்றி

ஓம் சுந்தர வதனரே போற்றி

ஓம் வியாச ராஜேந்திரரே போற்றி

ஓம் நரஹரி பிரியரே போற்றி

ஓம் தியாகமூர்த்தியே போற்றி

ஓம் வாணியின் வீணையே போற்றி

No comments:

Post a Comment