Saturday, December 28, 2013

தன்னம்பிக்கை -போராட்டம்- மனோசக்தி– மனோதிடம்- அஞ்சாமை — கொள்கை

தன்னம்பிக்கை

 • உன்னை அறிவில்லாதவன் என்று நீ எண்ணுவது தவறு
 • உன்னை அறிவில்லாதவன் என்று பிறர் சொல்வதை நம்புவது பெரும் தவறு
 • தன்னை நம்புபவர் அதிட்டத்தை நம்புவதில்லை
 • தன்னையே நம்பாதவர் அதையும் நம்புவதில்லை
 • விழவது நம் வாடிக்கை
 • வெம்பி நீ அழவதுதான் வேடிக்கை
 • தொழுவது நம் நம்பிக்கை
 • நம்பி நீ எழுவதுதான் தன்னம்பிக்கை
 • மூடனோ முடியாததை முடியும் என்று நினைந்து தோற்கிறான்
 • முடவனோ முடிந்ததை முடியாது எனப் பயந்தே தோற்கிறான்
 • கண்ணிலே நம்பிக்கை இருந்தால் கல்லீலே  தெய்வம் உண்டு
 • கையிலே நம்பிக்கை இருந்தால் வரலாற்றிலே பெயர் உண்டு
 • வெற்றி நிச்சயம் என்ற எண்ணமே வெற்றிக்கு முதல் இரகசியம்
 • தோல்வி நிச்சயம் என்ற அச்சமே தோல்விக்கு மூல காரணம்
 • உங்களது சந்தேகங்களையே சந்தேகித்து விரட்டுங்கள்
 • உங்களின் நம்பிக்கைகளின் மீதே நம்பிக்கை வையுங்கள்
 • என்னாலும் செய்ய முடியும் என்பது நம்பிக்கை
 • என்னால்தான் செய்யமுடியும் என்பது அகந்தை
 • பறக்கத் துணிந்தவருக்கு இறகுகள் பாரமில்லை
 • இறக்கத் துணிந்தவருக்கு மரணம் ஒரு பயமில்லை.                                 

போராட்டம்

 • விமர்சனம் என்பது கடல் பயணத்தின் தடை கல் விலகிச்செல்ல முடியும்
 • வீண்பகை என்பது சாலை பயணத்தின் தடை கல் தகர்த்தே செல்ல முடியும்
 • உரிமை மேல் ஆண்மை பாராட்டாதவர் சாந்தம்
 • பெருமை இல்லாத பிணத்தில் பிறந்ததோர் சாந்தக்குளிரே
 • உன் சுயசக்தியே உனது ஆயுதம் துஞ்சாமல் போராடு
 • உன் சுயபுத்தியே உனது ஆசான் அஞ்சாமல் போராடு
 • மயங்குபவர் மன்னராக முடிவதில்லை
 • தயங்குபவர் தலைவராக இருப்பதில்லை
 • கலங்குபவர் கலைகளில் சிறப்பதில்லை
 • கசங்குபவர் முண்ணனியில் வருவதில்லை
 • எடை இல்லாது விலையில்லை
 • நடை இல்லாது நாட்டியமில்லை
 • படை இல்லாது போருமில்லை
 • தடை இல்லாது வெற்றியுமில்லை
 • காவியினால் மட்டுமே வறுமைக்கு சாவி கிடைக்காது
 • கருணையினால் மட்டுமே ஏழ்மைக்கு தீர்வு கிடைக்காது
 • துடுப்பு இலொலாமல் தோனியில்லை
 • துணை இல்லாமல் பயணமில்லை
 • படி இல்லாமல் ஏணியில்லை
 • அடி வாங்காது ஏற்றமில்லை
 • கடல்கள் மையத்திலிருந்து பல புயல்கள் புறப்படுகின்றன‌
 • இதயத்திலிருந்து பல புரட்சிகள் புறப்படுகின்றன,

மனோசக்தி
 • தண்ணீரை வீணாக்காமல் சேமியுங்கள் நாளை இதை விட வறட்சி வரும்
 • கண்ணீரை வீணாக்காமல் சேமியுங்கள் நாளை இதை விட துயரம் வரும்
 • ஒரு நொடி அழும் போது மரணம் ஓரடி முன்னோறுகிறது
 • ஒரு நொடி சிரிக்கும் போது மரணம் ஒரடி பின்னேறுகிறது
 • கவ்விய கவலையும் துயரும் விட்டு விட்டால்
 • உலகு எல்லாம் சேரினும் நம் முன் தீயிலிட்ட பங்சே
 • சிதைந்த போதும் உரம் உடையோர் பதையார் சிறிதும்
 • புதைப்படும் கணைக்கும் புறம் கொடாது யாணை
 • அண்டத்தையே பிண்டமாக்கும் அழிவு சக்தி அனுவுக்குள்ளே
 • பிண்டத்தையே அண்டமாக்கும் ஆக்க சக்தி ஆன்மாவுக்குள்ளே
 • உள்ளத்திலே உறுதியிருந்தால் கை தொட்ட கல்லும் பொன்னாகும்
 • உடலிலே உழைப்பிருந்தால் காலன் பயமும் மறைந்து போய்விடும்
 • வீரமுள்ள மனிதனை கொல்ல முடியும் தோற்கடிக்க முடியாது
 • விவேகமுள் அறிஞனை விரட்ட முடியும் வீழ்த்த முடியாது
 • நல்ல தொழிலாளியிடம் கடின வேலை தருகிறார் முதலாளி
 • நல்ல இருதயத்திடம் தனது வேலையைத்தருகிறான் இறைவன்
 • தீராத பசியை விட ஒயாத உணவால் மாண்டவர் பலர்
 • ஒயாத உழைப்பை விட தீராத உறக்கத்தில் அழிந்தவர் பலர்
 • துயரத்தின் தீயில் இருந்தே பல மாமேதைகள் கருவானர்கள்
 • துன்பத்தின் சாம்பலில் இருந்தே பல மாமனிதர்கள் உருவானர்கள்

மனோதிடம்

 • குளிரிலும் கோடையிலும் சமமாக இருப்பது உடலின் வெப்பம்
 • குறையிலும் நிறையினும் சமமாக வாழ்வது மனிதின் நுட்பம்
 • துயரங்கள் சிலரை சுட்ட எஃகு போல உறுதியாக்குகிறது
 • தோல்விகள் சிலரை சுட்ட கடுகு போல சிதைத்து விடுகிறது
 • உடல் தளர்வது தோலில் ஏற்படும் காயம் போல‌
 • உளம் தளர்வது எலும்பில் ஏற்படும் முறிவு போல‌
 • பலமில்லாதவர்கள் பாதையின் கற்கள் தடைக்கற்கள்
 • பலமுள்ளவர்கள் பாதையின் தடைகள் படிக்கற்கள்
 • இத்தனி உலகிலே எத்தனை துயர் கண்டாலும் அத்தனையும்
 • நம் அழுக்கையெரித்து நல் சுவர்ணமாக சோதிக்கத்தானே
 • பிறவிக்குருடனின் பால் நிறம் கொக்கு போல என்றாணம் ஒரு மூடன்
 • சற்றே பாதையாதிருந்து பாரும் எதிலும் பேரின்பமே திகழும்
 • துயரென்பது நரி போல ஒடதுடத்துரத்தும் நின்றதும் நின்று விடும்
 • துன்பமென்பது நிழழ்போல ஒட ஒடத் தொடரும் நின்றதும் நின்று விடும்
 • கையகலமே அவன் கொடை
 • கருணை மனத்தின் அகலமே மாண்பு
 • கண்ண கலமே அவள் கல்வி
 • கலங்காத இதயத்தின் அகலமே அவன் வாழ்வு
 • திறமையான வாளுக்குத் தேவை உறுதியான கைப்பிடி
 • வலிமையான கைகளுக்குத் தேவை உறுதியான இருதயம்

அஞ்சாமை
 • தங்கத்தை தீயிட்டாலும் அதன் தரம் குணம் மாறுவதில்லை
 • அங்கத்தை தீயிட்டாலும் ஆன்றோர் பொய் பேசுவதில்லை
 • இழப்பு இல்லாமல் ஒரு லாபம் அடைய முடியாது
 • ஆபத்து இல்லாமல் ஒரு வெற்றி அடைய முடியாது
 • அஞ்சாமை என்பது தெளிந்த அறிவின் விளைவாகும்
 • துஞ்சாமை என்பது துணிந்த துணிவின் விளைவாகும்
 • அஞ்சாமையுடன் நெஞ்சிலிருந்து வீரத்திருமகள் கட்டியனைப்பான்
 • துஞ்சாமையுன் விழியிலிருந்தால் வெற்றித்திருமகள் வீட்டிலிருப்பான்
 • உழைப்பதற்கு முதுகு வளை
 • எதிர்ப்பவர்க்கு முதுகு வளைக்காதே
 • அறிஞருக்கு தலை வணங்கு
 • அறிவானுக்கு தலை குணியாதே
 • வளைந்து நெளிந்து குழைந்து தளர்ந்து வாழ்வது புழுவின் வாழ்க்கை
 • நிமிர்ந்து துணிந்து பாய்ந்து வளர்ந்து வெல்வது புலியின் வாழ்க்கை
 • கல்லுக்கும் முள்ளுக்கும் அஞ்சாத கால்கள் ஊர் போய்ச் சேரும்
 • வில்லுக்கும் சொல்லுக்கு அஞ்சாத காதுக்கு புகழ் வந்து சேரும்
 • வளைந்து கொடுப்பவர் எந்தக் கதவுக்குள்ளும் நுழைந்து விடுவார்
 • நிமிர்ந்து நடப்பவர் எந்தத் தடையையும் தாண்டிவிடுவார்
 • அஞ்சாமை என்பது ஆண் முகத்தில் மீசை
 • ஆணவம் என்பது பெண் முகத்தில் மீசை

கொள்கை
 • பிறக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு கொள்கை வைக்கிறான்
 • பிறக்கும் ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளும் ஒரு செய்தி அனுப்புகிறான்
 • அற்புதமான இலட்சியத்திற்காக உதவியை உதறி விடு
 • அற்பனுன இலட்சியத்துக்காக இலட்சியத்தை உதறி விடாதே
 • அற்ப தூசுகள் காற்று வரும் போது பறக்கலாம் என காத்திருப்பார்கள்
 • அற்ப மனிதரும் அதிட்டம் வரும் போது ஆடலாம் என காத்திருப்பார்கள்
 • ஆடையை விட்டபின் கிடைத்தது வெற்றியுமல்ல‌
 • கொள்கையை விட்ட பின் அடைந்தது கோட்டையுமல்ல‌
 • கொள்கை என்பது பழமைக்கும் புதுமைக்கும் இடையே தடையாகக் கூடாது
 • குறிக்கொள் என்பது பழமைக்கும் புதுமைக்கும் பாலமாக வேண்டும்
 • துக்கத்துக்கு அழுவது முகம் துடைப்பது போல ஒரு பழக்கமாகி விட்டது
 • கொள்கையை பேசுவது மூக்கு சிந்துவது போல ஒரு வழக்கமாகி விட்டது
 • வெற்றி தொடர்ந்த போது பாதை மாறாதே
 • தோல்வி தொடர்ந்த போதும் கொள்கை மாறாதே
 • கொள்கை பிடிப்புள்ளவர் வாழ்வு நெடும் பயணத்தின் நீளம்
 • குரங்கு பிடிப்புள்ளவர் வாழ்வு செக்கு மாட்டின் வட்டம்
 • ஆடையை அவிழ்த்தவருக்கு பரிசு என்றால் யார் வெல்லுவார் தெரியாதா
 • கொள்கையை விட்டவருக்கு பதவி என்றால் யார் வெல்லுவார் தெரியாதா
 • இலக்கு இல்லாத கப்பல்கள் கரை சேர்வதில்லை
 • இலட்சியம் இல்லாத மனிதர்கள் வெற்றி காண்பதில்லை

No comments:

Post a Comment