Saturday, December 28, 2013

கடமை பொறுப்பு காலம் முன்னேற்றம்

கடமை

 • கதவைத் திறந்து வை காற்று தானே வரும்
 • கடமையை செய்து வை புகழ் தானே வரும்
 • கயமை என்பது மற்றவர் துன்பத்திலே இன்பம் தேடுவது
 • கடமை என்பது மற்றவர் இன்பத்திலே இன்பம் தேடுவது
 • கயமைக்கு உடனே பலன் கிடைக்கும் நெடுநாள் சிறையிருக்க வேண்டும்
 • கடமைக்கும் பலன் கிடைக்கும் நெடுநாள் காத்திருக்க வேண்டும்
 • கள்ளமில்லாதவன் செல்வம் வளர் பிறை போல வளரும்
 • கடைமையறியாதவன் வளமை தேய் பிறை போலத்தேயும்
 • சிலர் வாழ்க்கையை கடமைக்காக சலித்து வாழ்கின்றனர்
 • சிலர் வாழ்க்கையையே கடமெயென அர்ப்பணித்து வாழ்கின்றனர்
 • உரிமையை இழந்தவன் அடிமை என இகழப்பவொன்
 • கடமையைச் செய்யாதவன் கயவன் என இழிவுபவொன்
 • ஒரு செயலை செய்து விடுவதால் சில துயரம் வரும்
 • ஒரு செயலை செய்யாமல் விடுவதால் பெருந்துயரம் வரும்
 • விளையாட்டை விளையாட்டாக விளையாடி மகிழுங்கள்
 • கடமையை கண் போல கருத்தோடு செய்யுங்கள்
 • கண்ணோடு பிறக்கும் 
 • ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உலகில் ஒரு காட்சியிருக்கிறது
 • கையோடு பிறக்கும் 
 • ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உலகில் ஒரு வேலையிருக்கிறது
 • ஒரு துளி உதிரம் போகப்போக உன் உயிரும் போகிறது
 • ஒரு துளி நேரம் வீணாகப் போக உன் உதிரம் உதிர்கிறது
பொறுப்பு


 • முணுமுணுப்பவன் வேலையை முழுமையாக முடிப்பதில்லை
 • தொணதொணப்பவன் வேலையை செய்யவும் விடுவதில்லை
 • நாளைக்காக  இன்று வருத்தப்படுவது சோர்வு தரும்
 • நாளைக்காக இன்று திட்டமிடுவது தீர்வு தரும்
 • ஒரு நல்ல இதயம் ஓராயிரம் தலைகளுக்கு ஈடாகாது
 • ஒரு நல்ல செயல் ஓராயிரம் வார்த்தைகளுக்கு ஈடாகாது
 • பொறுப்புடன் பொன்னான வேலை செய்பவர் அமைதியாயிருப்பார்
 • வெறுப்புடன் வீணான வேலை செய்பவர் ஆர்ப்பரிப்ப்பார்
 • புது மனைவியின் பளபளப்பும் புது பதவியின் சலசலப்பும் சிலநாளே
 • புது பணக்காரன் மினுமினுப்பும் 
 • புது வேலைக்காரன் சுறுசுறுப்பும் சிலதானே
 • அறிஞர்கள் ஒரு செயலைப் பற்றி விவாதித்தே கெடுக்கிறார்கள்
 • அறிவாலிகள் ஒரு செயலை யோச்க்காது செய்து கெடுக்கிறார்கள்
 • பேசக் கூடாத நேரத்தில் பேசுவதும் குற்றம்
 • பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசாததும் குற்றம்
 • சந்தர்ப்பத்தால் விழுபவன் விதி வழி போகும் ஓடம்
 • சங்கல்பத்தால் வெல்பவன் மதி வழி போகும் பாடம்
 • பூவினது உயர்வு பொய் கையுள் ஆளத்தளவே
 • உள்ளமது கலங்காத ஊக்கமே ஒருவனது ஆக்கத்தளவு
 • பொறுப்பை விரும்பும் திறமையே அவனை அளவிடும் அளவீடு
 • புகழை விரும்பும் முனைப்பே அவனை மதிப்பிடும் மதிப்பீடு
கவனம்

 • நெருப்பால் அழியும் கயிற்றுப் பாலம் அல்லவோ
 • விழித்துக் கொண்டிருந்தவர் எல்லாம் பிழைத்துக் கொள்வார்
 • நடக்கும் போது விழுவது காலின் குற்றமல்ல கண்ணின் குற்றமே
 • முயற்சியின் போது தோற்பது செயலின் குற்றமல்ல மனிதனின் குற்றமே
 • நிலவுக்கு பறந்து செல்ல ஆசைப்படுங்கள் ஆனால்
 • பூமியில் கால் ஊன்றி வாழப்பழகுங்கள்
 • குறுக்கு வாட்டில் தலையாட்டியதால் தோற்றுப் போனவர் ஏராளம்
 • நெடுக்கு வாட்டில் தலையாட்டியதால் மாட்டி கொண்டவர் ஏராளம்
 • வாழும் போது கண்களை மூடிக்கொண்டே வாழ்கிறோம்
 • இறக்கும் போது கண்களை திறந்து கொண்டே இறக்கிறோம்
 • நடக்கும் போது வானம் பார்க்காதே தரையைப்பார்
 • கற்கும் போது வாயைப் பார்க்காதே கைளயப்பார்
 • குளக்கரை இருக்கும் கொக்கென அடங்கி
 • கால நேரம் பார்த்து இருப்பார் கர்ம வீரர்
 • ஆத்திரத்தில் முடிவெடுத்தது எல்லாம் சாவகாசமாக வருத்தப்படு
 • அவசரத்தில் முடித்தது எல்லாம் சர்வநாசமாகப் போய்விடும்
 • கவனமாக கேட்கத் தெரிந்தால் முட்டாளின் பேச்சுக் கூட புரியும்
 • கவனமாக செய்யத் தெரிந்தால் முடியாத செயல் கூட முடியும்
 • கார்யத்தை கெடுப்பவர்கள் வெளியில் மட்டும் இல்லை
 • கவனத்தை சிதறடிப்பது வெளியில் இருந்து வருவதில்லை
காலம்

 • சிரிக்க மறந்தவன் சீரழிந்து சிரமப்படுவான்
 • சீக்கிரம் எழுபவன் சிகரத்தை தொடுவான்
 • கண்மூடி உறங்கி விட்டு காலத்தை குறை சொல்வதேன்
 • வாய் மூடி வணங்கி விட்டு மற்றவரை குற்றம் சொல்வதென்ன‌
 • கப்பல் போல நாம் காலத்தை நடத்திச் சென்றால் புகழடைவோம்
 • கழுகு போல நம்மை காலம் தூக்கிச் சென்றால் இகழடைவோம்
 • காலத்தை பராமரிக்க கற்ற பின் மனிதனானான்
 • காமத்தை பாரமரிக்க கற்றவனே அறிஞனானான்
 • காலத்தை கடத்துபவர் புழுதியில் கிடப்பார்
 • காலத்தை நடத்துபவர் புகழில் நடப்பார்
 • காலத்தை விட காயத்தை ஆற்றும் சிறந்த மருத்துவனில்லை
 • காலத்தை விட பாடத்தை சொல்லும் சிறந்த ஆசானில்லை
 • நேற்று காலத்தை நான் உதாசீனம் செய்தேன்
 • இன்று காலமே என்னை உதாசீனம் செய்கிறது
 • காலம் வரும் வரை கழுகு போல அமைதியாக காத்திருங்கள்
 • வாய்ப்பு வரும் போது புயல் போல புறப்பட்டு செல்லுங்கள்
 • காலத்தின் கால்கள் திரும்பி நடப்பதில்லை நடந்ததை மறந்து விட்டு
 • கடிகாரத்தில் கால்கள் திரும்பி சுழல்வதில்லை கடந்ததை துறந்து விடு
 • துயர் என்பது நம் வீட்டு எல்லை வரட்டும் என சிந்திக்க வேண்டும்
 • துயரின் வீட்டு எல்லை சென்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும்
வாய்ப்பு

 • மக்கு போல வந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டவன் ஏமாளி
 • கொக்கு போல வரும் வாய்ப்புக்கு தவம் இருப்பவன் அறிவாளி
 • அலைகள் கூட ஆற்றல் உள்ளவன் பக்கமே
 • அதிட்டம் கூட அறிவு உள்ளவர் அருகிலே
 • வாய்ப்பு வரும் போது வாய் திறந்து பேசாதவர் மனாதுக்குள் அழுவார்
 • வாய்ப்பு வரும் போது கை நீட்டி பிடிக்காதவர் காலத்துக்கும் அழுவார்
 • வாழ்வென்பது விளையாட்டு எதிர் வரும் துயரை பலமாக அடி
 • வாழ்வென்பது விளையாட்டு வாய்ப்பு வரும் போது இலாவகமாக பிடி
 • வல்லவனுக்கு பதவி மறுக்கப்பட்டாலும் பலருக்கு பதவி தரும் தலைவனாவான்
 • நல்லவனுக்கு உதவி மறுக்கப்பட்டாலும் பலருக்கு உதவி தரும் அறிஞனாவான்
 • அதிட்டம் கண்ணடித்த போது உறங்கினான்
 •        அவள் அடுத்தவனுடன் போய் விட்டாள்
 • அதிட்டம் கதவை தட்டிய போது உறங்கினான்
 •         அவள் அடுத்த வீட்டுக்குப் போய் விட்டாள்
 • திறமையுள்ளவர் புறக்கணிக்கப்பட்டால் தீமை வளரும்
 • வறுமையுள்ளவர் வஞ்சிக்கப்பட்டால் வன்முறை வளரும்
 • வாங்காமல் வருவது வம்பு மட்டுமே
 • கேட்காமல் கிடைப்பது வசை மட்டுமே
 • நிர்ப்பந்தங்கள் வரும் போது முதுகு வளைந்து விடாதே
 • சந்தர்பங்கள் வரும் போது கதவு சாத்தி விடாதே

முன்னேற்றம்

 • முடவனுக்கு கல் தடையாகும் முயல்வனுக்கு அது படியாகும்
 • பயந்தவனுக்கு துயரம் துக்கமாகும் வியந்தவனுக்கு அது ஞானமாகும்
 • ஏழ்மை கல்வித்கு தடையென்பது
 •  உண்மையானால் அறிஞரே இருக்கமுடியாது
 • வறுமை வாழ்வுக்கு தடையென்பது 
 •  உண்மையானால் உலகே இருக்கமுடியாது
 • எதிர்காலமென்பது முகபக்கம் அதை பார்ப்பவர்க்கு தடுமாற்றம் இல்லை
 • இறந்தகாலமென்பது முதுகுபக்கம் இதை பார்ப்பவர்க்கு முன்னேற்றம் இல்லை
 • தொண்டனாக வாழ்ந்து சிறந்தவனே நல்ல தலைவானாவான்
 • தொழிலாளியாக வாழ்ந்து உயர்ந்தவனே நல்ல முதலாளியாவான்
 • கடமைகளை முடித்து வா
 • உரிமை உன் மணைவி போல காத்திருக்கு
 • தகுதிகளை சேர்த்து வா
 • பதவி உன் செருப்பு போல காத்திருக்கு
 • இளைஞனின் வேகம்
 • முதுமையின் விவேகம் உள்ள தொழிலாளிவிரவில் முதலாளியாவார்
 • ஆண்மையின் வேகம்
 • அறிஞனின் விவேகம் உள்ள தொண்டன் விரைவில் தலைவணாவான்
 • உழைக்காமல் உயர நினைப்பது சாவியில்லாது பூட்டை திறக்கும் முயற்சி
 • கற்காமல் வாழ நினைப்பது ரணியில்லாமல் மாடி ஏறும் முயற்சி
 • உயர்ந்த கட்டிடங்கள் ஏற உயர்ந்த ஏணிகள் தேவை
 • உயர்ந்த புகழிள் சிகரங்கள் ஏற உயர்ந்த எண்ணங்கள் தேவை.

No comments:

Post a Comment