Monday, February 18, 2013

தலைமை திறன் (Leadership Quality) – வளர்ப்பது எப்படி


நம் அனைவரும் வாழ்நாளில் பல கட்டங்களை கடந்து தான் வருகிறோம்.. ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு சூழ் நிலையில் நாம் பொருப்பாளிகளாய் (Responsibility) இருக்கின்றோம். உதாரணமாக பள்ளிகளில் வகுப்புகளில் group leader ஆக, குடும்ப தலைவராக, நிர்வாக மேற்பார்வையாளர்களாக (Managing Director, CEO, Supervisor etc.).. இப்படி பலவேறு உதாரங்களை கூறலாம்.. இதற்கு தலைமை திறன் மிகவும் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. ஒரு கூழு செயலிழக்க காரணம் அதன் தலைமை கோளாறு தான் (Failure of leadership quality).
இத்திறனை வளர்த்து கொள்வதற்காக கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முக்கிய குறிப்பிகள் இந்த முதல் பாகத்தில் வெளியிடுகிறோம்..
இந்த கட்டுரையை படிப்தற்கு முன் நினைவில் வைக்க வேண்டியவை: தலைமை திறன் மற்றும் அதன் தொழில் நுட்பங்களை கற்று கொள்ள முடியும். நீங்கள் ஒரு இயற்கை தலைவர் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெகு சில மனிதருக்கு இது இயற்கையாகவே உள்ளது.
1. உங்கள் அணிக்கு பராமரிப்பு.
அவர்களின் சுகாதார, அவர்களது Life Partner, அவர்களின் குழந்தைகள், அவர்களது உறவினர்கள், அவர்களது நலன்கள், அவர்களின் நம்பிக்கை, அவர்களின் அச்ச உணர்வு போன்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
2.உங்கள் அணியுடன் நெருக்கமான இருங்க.
ஒவ்வொரு நாளும், அலுவலகம் சுற்றி நடங்க மற்றும் நீங்கள் வேலை செய்யும் அனைவரிடமும்ஹாய்” “ஹலோபோன்ற வார்த்தையை use பண்ணுங்க(Make intractive to team members) . நீ அந்த நாள்

இது நீங்கள் விசாரிக்க அல்லது ஊக்குவிக்க ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறது மற்றும் நல்ல பரிந்துரைகளை செய்ய ஒரு வாய்ப்பாக அவரக்கு அமையும்.

3. அவ்வப்போது(தினசரி, வாராந்திர அல்லது மாதாந்திரமாக) உங்கள் அணியை சந்திப்பது அவசியம். (உங்கள் இடம் மற்றும் வேலை வகையை பொறுத்து சந்திக்கும் காலநிலை மாறுபடும்)
அணியின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஏதோ ஒரு வகையில் பங்களிப்பை தங்களின் சந்திப்பில் உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த கூட்டங்கள், சீக்கிரமாகவும் கவனமிக்கதாகவும் நடவடிக்கை-நோக்கியதாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
4.உங்கள் அணியை பயிற்றுவிக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினர், ஒரு ஆண்டு பயிற்சி குறைந்தது இரண்டு நாட்கள் இருக்க வேண்டும். புதிய மற்றும் மூத்த சக உறுப்பினருக்கு அவசியம் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் பயிற்சி அமர்வுகளில் போதும் அல்லது தேவையில்லை என்றால், சில பொருத்தமான படிப்புகள் அறிவுறுத்த வேண்டும்
5.உங்கள் அணியை வளர்க்க வேண்டும்.
மாறுபட்ட அனுபவம் மற்றும் முறையான பயிற்சி மூலம், நீங்கள், உங்களின் ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரும் இன்னும் நம்பிக்கை மற்றும் மிகவும் திறமையானவர்களாக வளர்க்க வேண்டும்.
6 .உங்கள் அணியை ஊக்கமூட்டுங்கள்.
ஒரு ஊக்கமூட்டும் மேற்கோள் அல்லது கதை ஒவ்வொரு வாரம் அல்லது மாதம் தயாரித்து, அவற்றின் கருத்தாக்கத்தை கூற வேண்டும்
7.உங்கள் அணியுடன் மனபூர்வமாக கொண்டாடுங்கள்.
தனிப்பட்ட நிகழ்சிகள், Project முடிவடைந்ததை கொண்டாடுவது, ஒரு பொது ஒப்பந்தம் ஏற்ப்பட்டத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கழிக்க வேண்டும்
8.உங்கள் அணியை பிறருடன் விரும்பிப் பழகும் தன்மை வளர்க்க வேண்டும்.
அவர்களுடன் சேர்ந்து சமமாக சாப்பிடுவது, அவர்களின் சகஜமாக பேசுவது போன்றவை அவர்களை உங்களுடன் நல்ல இணைப்பாக ஆகக்கூடும்.
9.ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினருக்கும் இலக்கு அல்லது குறிக்கோள்களை அமைக்க வேண்டும்
முடிந்தவரை, இந்த இலக்கு SMART ஆக (Specific Measurable Achievable Resourced Timed) இருக்க வேண்டும் அதாவது, வரையறுக்கப்பட்ட, அளவிடக்கூடிய, இலக்கை அடையகூடியதாய், நன்கு வளமிக்கதாய், காலத்தோடு தொடர்பு உடையதாய் இருக்க வேண்டும்


10. ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரின் செயல்திறனை பரிசிலனை செய்யவும்: (Performance Appraisal)
ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவதுஉங்களின் உறுப்பினரின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். ஓர் நேரடி அமர்வு வைத்து அவர்களிடம் இருந்து நேரடியாக கருத்துகளை (Feedback), பெறுவதோடு அவர்களுடன் எதிர்கால நோக்கங்கள் பற்றி பேச வேண்டும்.
11. நன்றிகளை அடிக்கடி பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்: (Say “THANKS” for every work to team)
நன்றிசொல்ல ஓர் நிமிடம் தான் ஆகும், ஆனால் அதில் நிறைய அர்த்தம் உண்டு.
12. உங்கள் அணியின் செயல்களை பாரட்ட வேண்டும்: ( Praise your team for their wonderful work)
நல்ல வேலை செய்தீர்கள்போன்ற வார்த்தைகள் சொல்வதன் மூலம், அவர்களை ஊக்குவிக்க எதுவாக இருக்கும், உறுப்பினரிடம் அதன் நினைவுகள் நீட்ட நாள் வரை இருக்கும்.
13. உங்கள் உறுப்பினர்களிடம் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்: (Stay Close to your team)
நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று உங்கள் உறுப்பினருக்கு தெரியும் என நினைக்காதீர்கள், உங்களின் திட்டங்கள், செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள இன்றைய நவீன “Technology” களைப் பயன்படுத்துங்கள் (குழு விளக்கங்கள், மின்னணு செய்தி, நிறுவன செய்தித்தாள்கள்).
14. நீக்குதல்தவிர்த்தல்அகற்றுதல்: (Eliminate which doesn’t develop your organization)
உங்களின் நிறுவனங்களை வளர்க்க தடையாக இருக்கும் சில விஷயங்களை நீங்கள் நீக்க வேண்டும். அவைகள் பழைய முறைகள், தவறான செயபாடுகள் உள்ள உறுப்பினர்கள் போன்றவைகளை நீக்குதல் அவசியம். (Only Changes in life is Constant)
15. பிரதிநிதிகளை வைத்தல்: (Have a representative for each department)
உங்களின் எல்லா வேலைகளையும் நீங்களே செய்ய வேண்டாம். உங்கள் உறுப்பினருக்கு பயற்சியின் மூலம் முக்கிய வேலைகளை செய்ய சில பிரதிநிதிகளை உங்கள் குழுகளிடமிருந்து தேர்தெடுக்க வேண்டும். மேலும் அவர்களின் நம்பகத்தன்மை மிகவும் முக்கியம்.
16. முழு அதிகாரம் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும்: (Empower – Have A Complete Power in your team)
ஒரு மிக சிறந்த தலைவர், அவரது குழு உறுப்பினர்களுக்கு தெளிவான இலக்குகளை அமைப்பதுதான், ஆனால் அணியின் தனிப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தீர்மானத்தின்படி மற்றும் தீர்ப்பு இந்த இலக்குகளை விவரமான செயலாக்க சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும்.
எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற கூறாதீர்கள், எவை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுங்கள்,, மேலும் அவர்கள் சில ஆச்சரிய முடிவுகள் மற்றும் செயல் முறைகள் ஏற்படுத்துவார்கள்” – ஜெனரல் ஜார்ஜ்
17. வசதிகளை ஏற்படுத்துதல்: (Make facilitation to the team)
ஒரு நம்பிக்கை தலைவர் தனது அணியினை நுண் நிர்வகிக்க (Micro Manage) முயற்சி செய்ய வேண்டாம் , ஆனால் அது தெளிவாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு ஆலோசனை அல்லது உதவி தேவைப்பட்டால், அவர்களுக்கு வசதி மற்றும் ஆதரவு எப்போதும் இருக்க வேண்டும்.
18. காலந்தவறாமை: (Be Punctuality)
கூட்டங்கள் குறித்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்கவும், முடிக்கவும் வேண்டும். குறுகிய கூட்டங்கள் சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை மனதில் நிலை நிறுத்த செய்கின்றன.
19. ஒவ்வொருவரிடமும் நேரில் சந்தித்து பேச வேண்டும்: (Should be visible to every one and talk in-person to teammates)
நீங்கள் எப்போதும் வேலைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டாம். உறுப்பினரிடம் சென்று அவர்களின் வேலைகளை நேரில் அவ்வபோது பார்க்க வேண்டும். இதை அறிவிப்பின்றி செய்ய வேண்டாம். இதனால் தலைமையை நீங்கள் அவமதிப்பதாக இருக்க கூடும். மேலும் அவர்களை நீங்கள் பார்ப்பதை (dept leaders) துறை தலைவரிடம் சொல்ல வேண்டும்.
20. நேரம் ஒதுக்கி கொள்ள வேண்டும்: (Give Some time to spend with teammates)
மக்களை நீங்கள் அணுகும் தன்மையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும், உங்கள் இடையிறாத வேளையில் நீங்கள் மக்களை சந்திப்பது மிக மிக அவசியாமாகும். அது மிக குறைந்த நேரம் ஆயினும் சரியே!!

No comments:

Post a Comment