Saturday, January 4, 2014

உங்கள் லட்சியத்தில் நீங்கள் நினைத்த‍படி வெற்றி அடைய‌

உங்கள் லட்சியத்தில் நீங்கள் நினைத்த‍படி வெற்றி அடைய‌

நல்ல எண்ணங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டால் நிச்சயம் நாம் வாழும் வாழ்க்கையின் அர்த் தம் விளங்கும்; லட்சியங்கள் நனவாகும். அதற்கு என்ன செய்யலாம்?

பயனுள்ள 20 குறிப்புக்கள் - பயனுள்ள 20 குறிப்புக்கள்

1. நாம் ஆனந்தமாக இருக்க வேண் டுமா? வேண்டாமா? என் பதை முடி வு செய்வது நம் மனம்தான். `நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன்’ என்று நீங்கள் கருதினால் ஆனந்தமாக இருக்கிறீர்கள். இல்லை என்றால், ஆனந்தம் உங்களிடம் `மிஸ்’ ஆகி விடும். அதனால், எப்போதும் ஆனந்தமாக இருங்கள்.

2. ஏக்கங்களும், எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது. ஒவ்வொருவருக் குள்ளும் அவை புதைந்து கிட க்கின்றன. நமது எதிர்பார்ப்புக ள் எல்லாம் அடுத்தவர்களுக் கு நிறைவேறுகிறதே; நமக்கு மட்டும் ஏன் நிறைவேறவில் லை என்று எண்ணாதீர்கள். முடியும் என்றால் எல்லாமேமுடியும். அதேநேரம், முடியாது என்றால் எதுவுமே முடியா மல் போய்விடும்.

3. பணம் எல்லோருக்கும் முக்கி யம். அதற்காக பணமே வாழ்க் கை என்று எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. அதுவும் தேவை என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டு ம். இருக்கும் பணமே திருதியென க் கொண்டால் இல்லாத பணத்தி ற்காக ஏங்கும் மனநிலை வராது.

4. வாய்விட்டுச் சிரித்தால் நோய் விட்டுபோகும். அந்த பழ மொழியை நீங்கள் தினமும் உங்கள் வீட்டில் செ யல்படுத்தி வந்தால் உங்கள் இல்லம் ஆனந்தம் விளையாடும் வீடே!

5. ஜன்னலை திறந்து வைத்தால்தா ன் வீட்டிற்குள் தென்றல் காற்றின் இனிமையை உணர முடி யும். அதுபோல், கவலைகள் சுமக்காத திறந்த மனதுதான் ஆன ந்தமாக இருக்கும்.

6. ஆடை பாதி, ஆள் பாதி என்பார்கள். நீங்கள் எப்படிப ட்டவர் என்பதை நீங்கள் அணியும் ஆடையும் தீர்மா னிக்கிறது. நல்ல பழக்கவழ க்கங்களோடு தூய்மையான -நேர்த்தியான ஆடையை தினமும் அணிவது, உங்கள் மீதா ன அடுத்தவர்க ளின் மரியாதையை அதிகபடுத்தும்.

7. சிலர் தோல்வியைக் கண்டா ல் அப்படியே துவண்டுபோய் விடுகிறார்கள். தோல்வியும், வெற்றிம் நிரந்தரமல்ல. குறிப் பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் சொந்த மும் அல்ல. சோர்ந்தாலும் எதி ர்த்து போராடினால் நிச்சயம் வெற்றிக்கனி பறிக்கலாம்.

8. வாழ்க்கை என்பது பூக்களின் இதழ்கள் பரப்பபட்ட மென் மையான பாதை அல்ல. அங்கே ரோஜாவும் இருக்கலாம், ரோஜா வின் முட்களும் இருக்கலாம். ரோஜா கிடைத்தால் சந்தோஷப் படலாம். அதன் முள் குத்தினால், அங்கேயே இருந்து விடக்கூடாது. அதை எறிந்துவிட்டு லட்சிய பா தையில் போய்க்கொண்டே இருக் க வேண்டும்.

9. காலையில் எழுந்ததும் குறைந்தது 1/4 மணி நேரமாவது தியானம் செய்ங்க ள். அது, உங்கள் மனதை அமைதிபடுத்து ம். தெளிவான-உறுதியான முடிவுகள் எடு க்க உதவும்.

10. சுறுசுறுப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் உற்சாகம் ஊற்றாக பெருக்கெடுத்து வரவேண்டும். அதற்கு, நம்மை சுற்றிள்ள சூழ் நிலைகள் ஆரோக்கியமாக – ம கிழ்ச்சிகரமாக இருக்க வேண்டு ம். அதற்கு, வாரத்தில் ஒரு நா ளையாவது குடும்பத்தோடு செ லவிடுங்கள். அன்று, பார்க், பீச், தியேட்டர் என்றுவெளியில் செ ன்று வருவதுசெலவை வைத்தா லும், அள்ள அள்ள குறையாத மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரு ம்.

11. பிரச்சினை இல்லாத கண வன்-மனைவியே கிடையாது. எந்த பிரச் சினையாக இரு ந்தாலும், அவர்களே ஆற அமர்ந்து பேச ஆரம்பித்தால் அத ற்கான தீர்வு எளிதி ல் கிடைக்கும். முன்றாவது நபரிடம் உங்க ள் பிரச்சினை பற் றி எக்காரணம் கொண்டு சொல்லி விடாதீர்கள். மீறிசொன்னால், குரங்கு கையில் கொடுத்த பூமாலை ஆகி விடும் உங்கள் மண வாழ்க்கை.

12. பிரிந்திருந்தால்தான் காதல் பலப்படும் என்று சொல்வார் கள். இதே பிரிவு கணவன் – மனைவி யருக்குள் எக்காரணம் கொண்டு ம், எந்த சூழ்நிலையிலும் ஏற்பட க்கூடாது. மீறி பிரி யும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், வேறு வாழ்க்கைக்கு மனம் பழகிவிடும். அதனால் உ ஷார்…

13. வேலைக்கு செல்பவர்கள் வேலையே கதியென்று இருந் துவிடக்கூடாது. குடும்பம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்ற நினைப்பும் இருக்க வேண்டும். அப்படி வரும்போது, திருமண ம் ஆன ஆண்கள் மனைவிக்கு மல்லிகைபூவையும், கூடவே ஸ்வீட்டைம் வாங்கி வந்து கொடுப்பது மனைவியை ஆன ந்தத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு போய் விடும்.

14. குழந்தைகளை லட்சியத்தோடு வளர்த்து ஆளாக்க வேண்டும். பாலின வேறுபாடு காட்டக்கூடாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வித திறமை உண்டு. அதை கண்ட றிந்து ஊக்கபடுத்தினால், அவர்க ளும் பிற்காலத்தில் ஸ்டார்களாக ஜொலிப்பார்கள்.

15. உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் உள்ளமும் ஆ ரோக்கியமாக இருக்கும். அதனால், நீங்கள் உண்ணும் உணவு ஆரோக்கி யமானதாக இருக்கட்டும். பாக்கெட் டுகளில் தயாரித்து விற்கபடும் உண வு வகைகளையும், பாஸ்ட் புட் அயி ட்டங்களையும் முற்றிலும் தவிர்த் து விடுங்கள். இவற்றை நீங்கள் விரும் பி சாப்பிட ஆரம்பித்தால் உடல் எக்கு த்தப்பாக சதை போட ஆரம்பித்துவி டும். இல்லாத நோய்களும் வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும்.

16.வருடத்திற்கு ஒருமுறையா வது ஊட்டி, கொடைக்கானல், குற்றாலம் என்று குடும்பத்தோ டு இன்பச் சுற்றுலா சென்று வா ருங்கள். இதுவும் உங்கள் உள்ள த்தை உற்சாகபடுத்தும்.

17. வரவிற்குள் தான் குடும்பத் தை ஓட்ட வேண்டும். அதனால், மாதம்தோறும் பட்ஜெட் போடுவது சிறந்தது. அந்த பட்ஜெட்டில் சேமிபபுக்கு என்றும், மருத்துவச் செல வுக்கு என்றும் தேவைபடும்போது மாத் திரம் எடுத்து பயன்படுத்தும் வகையில் ஒரு தொகையை ஒதுக் குவது ஆனந்த வாழ்வுக்கு வித்திடும்.

18. உங்கள் நட்பு வட்டாரம் பயனு ள்ளதாக இருக்கட்டும். உங் களை உற்சாகபடுத்தும் நட்புக்கே முதலி டம் கொடுங்கள்.

19. அட்ஜஸ்ட் என்பது அளவோடு தான் இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கையே அட்ஜஸ்ட் ஆகிவிட்டால், நீங்கள் வாழ்ந்தத ற்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போ ய்விடும்.

20. தம்பதியரின் ஆனந்த வா ழ்க்கைக்கு தாம்பத்திய வாழ்க்கையும் ஒரு முக்கி ய காரணம். அந்த வாழ்க் கை ஆனந்தமாக இருந்தால் உங்கள் ஒவ் வொரு செயலும் இனிக்கும். ஆனந்த வாழ்க்கை தானாகத் தேடி வரும்.

No comments:

Post a Comment