Saturday, January 4, 2014

பொறாமை சூது புறம்

பொறாமை சூது புறம்
                 
பொறாமை

 • பொறாமையும் பொருள் செருக்கும் முரடர் வழக்கம்
 • முரண்பாடும் முதிராத சொல்லும் மூடர் பழக்கம்
 • உனது வளமையை எண்ணி பெருமை அடையாத‌
 • பிறரது வளமையை எண்ணி பொறாமை அடையாதே
 • அச்சத்தை பெற்றவன் அறியாமையெனும் தாய்
 • வஞ்சத்தை பெற்றவன் பொறாமையெனும் தாய்
 • அடுத்தவன் எவ்வளவு செய்தான் என்று அளந்தால் நம் திறமை குறையும்
 • அடுத்தவன் என்ன செய்கிறான் என்று பார்த்தால் நம் பார்வை தடுமாறும்
 • மல்லாந்து படுத்து வானில் உமிழாதே
 • அன்னாந்து பார்த்து கோட்டை கட்டாதே
 • கண்ணாடி வீட்டில் இருந்து கல்லெறியாதே
 • முன்னாடி போனவர் காலை வாரிடாதே
 • ரதங்களில் வலிமையானது விரதம்
 • ரசங்களின் சுவையானது சுவாரசம்
 • தீயிலும் தீமையானது தீண்டாமை
 • ஆமைகளில் அழுக்கானது பொறாமை
 • கயமை என்பது கள்ள நாய் போல கண்டதையெல்லாம் உண்டு விடும்
 • பொறாமை என்பது மூட நாய் போல நிழலைக் கண்டு குரைத்துவிடும்.

சூது

 • இரவில் அரவு தின்று பகலிலே எழிலாய்  ஆடும் மயில்
 • துயிலிலே களவாடி வெயிலிலே ஒயிலாய் திரிவார் கயவர்
 • உடல் அழுக்கானால் ஒரு தேகம் நோய் படும்
 • உள்ளம் அழுக்கானால் ஒரு தேசமே நோய் படும்
 • முன்னிருந்து தீமை செய்தால் பின்னுக்கு தள்ளப்படுவாய்
 • பின்னிருந்தும் நன்மை செய்தால் முன்னுக்கு வருவாய்
 • இரத்தம் படிந்த கைகளை விட கல்லான இதயம் கொடியது
 • கல்வி இல்லாத மூடனை விட கற்ற கயவன் கொடியவன்
 • சூது என்பது சோம்பேறிகளின் சோம்பல் மடம்
 • வாது என்பது வாயாடிகளின் வழக்கு மன்றம்
 • உடையால் நடையால் ஆண்மீக வேடம் போடுகிறார் 
 • ஆண்டவன் வியாபாரி
 • கொடியால் கொள்கையால் தார்மீக வேடம் போடுகிறார் 
 • அரசியல் வியாபாரி
 • அடுத்தவர் துயரத்தில் பாடம் கற்பவன் அறிஞன் 
 • அடுத்தவர் துயரத்தில் லாபம் கற்ப்பவன் கயவன்
 • பாதம் பணிந்து பக்கம் நின்று தக்க நேரத்தில் பழி தீர்ப்பார் அற்பர்
 • பாடம் சொல்லி துக்கம் துடைத்து தக்க நேரத்தில் வழி சேர்ப்பார் அறிஞர்
 • முகத்திலே மூடி போட்டாலும் முழு உடம்பின் வேடம் மறையாது
 • முகத்திலே நகை காட்டினாலும் முழு குணத்தின் நாடகம் மாறாது
 • வெறும் பேச்சில் நேரத்தை வீணாக்கி களிப்பவர் மூடன்
 • வாய் வீச்சை வானத்தை வலைப்பேன் என்பவன் கயவன்

புறம்


 • இடத்து நீர் கசிந்து வரும் தன்மை போல‌
 • அந்தரங்க அரசியல் இரகசியம் அங்காடி அம்பலம்
 • ஒழகிடும் செய்திகளை உழையுளார் தமக்குத்
 • தொன்றிய பலவோடும் தொடுத்துக் காற்றிலே தூற்றுவார்
 • கதிரவன் ஒளியை கை நீட்டி மறைத்தார் இல்லை
 • கற்றவர் புகழை வசை பேசி குறைத்தார் இல்லை
 • சிதையும் சிந்தை கொள்ளாது சித்தத்தில் உறுதி வேண்டும்
 • எதையும் நிந்தை செய்யாத சிறந்ததொரு குணம் வேண்டும்
 • பின்னே வருவதை முன்னே அறிவிப்பார் பேரறிவாளர்
 • முன்னே போகவிட்டு பின்னே பேசுவார் புல்லறிவாளர்
 • ஊனத்தை பரிகாசம் செய்வது பரிகாரம் காண முடியாத பாவம்
 • மானத்தை வியாபாரம் செய்வது தண்டனை தர முடியாத குற்றம்
 • பத்திரிகைகளில் சிறிதாகவாவது உண்மை பேசுவது விளம்பரங்களே
 • பத்திரிகைகளில் சிறிதளவாவது உபயோகப்படுவதும் விளம்பரங்களே
 • அரைகுறை உண்மை பொய்யை விட மோசமானது
 • அரைகுறை உடை நிர்வானத்தை விட ஆபாசமானது
 • கோபக்காரரிடம் இரகசியம் சொல்வது 
 • கண்ணாடி வீட்டிலிருந்து கல்லெறிவது
 • கோள்மூட்டுபவரிடம் இரகசியம் சொல்வது 
 • கண்ணாடி அறைக்குள் குளிப்பது போல‌
 • பொறாமை என்பது ஆற்றாமை பெற்றெடுத்த ஆமை
 • ஆற்றாமை என்பது அறியாமை பெற்றெடுத்த ஊமை

பொறாமை

 • உனது வளமையை என்னி பெருமை அடையாதே
 • பிறரது வளமையை என்னி பொறாமை அடையாதே
 • அச்சத்தை பெற்றவன் அரியாமையெனும் தாய்
 • வஞ்சத்தை பெற்றவன் பொறாமையெனும் தாய்
 • அடுத்தவன் மனையை ஆசைப்படாதே 
 •  அடுத்தவன் வெற்றிக்கு பொறாமைபடாதே
 • அடுத்தவர் குழந்தையை நேசிக்கப்பழகு 
 • அடுத்தவர் சாதனையை புகழ்ந்து பழகு
 • அடுத்தவன் எவ்வளவு செய்தான் என்று அளந்தால் நம் திறமை குறையும்
 • அடுத்தவ என்ன செய்கிறான் என்று பார்த்தால் நம் பார்வை தடுமாறும்
 • மல்லாந்து படுத்து வானில் உமிழாதே
 • அன்னாந்து பார்த்து கோட்டை கட்டாதே
 • கண்ணாடி வீட்டில் இருந்து கல்லெறியாதே
 • முன்னாடி போனவர் காலை வாரிவிடாதே
 • ரதங்களில் வலிமையானது விரதம்
 • ரசங்களில் சுவையானது சரசம்
 • தீயிலும் தீமையானது தீண்டாமை
 • ஆமைகளில் அழகானது பொறாமை
 • கயமை என்பது கள்ள நாய் போல கண்டதையெல்லாம் உண்டுவிடும்
 • பொறாமை என்பது மூட நாய் போல நிழலைக் கண்டு குரைத்து விடும்

No comments:

Post a Comment